Lyssna på sidan Lyssna

Patientnämnden

I kommunen bedrivs hälso- och sjukvård i äldreomsorgens särskilda boenden. För den verksamheten, och övrig offentligt finansierad vård, finns patientnämnden.

Har du, eller någon anhörig, varit med om något i vården som du vill diskutera kan du vända dig till Region Västernorrland.