#DrivkraftSollefteå

De senaste åren har Sollefteå kommun tillsammans med näringslivsorganisationerna bedrivit ett arbete för att stärka företagsklimatet i Sollefteå kommun.

Bland annat har kommunen och näringslivsorganisationerna fokuserat på en del punktinsatser för att förenkla företagandet i Sollefteå kommun, t.ex. finansiering.

#DrivkraftSollefteå en succé

Det har även skapats gemensamma mötesplatser där representanter från kommun, förening- och näringsliv möts för att prata om de större utvecklingsfrågorna. Mötesplatsen #DrivkraftSollefteå har blivit en succé. Det började i Näsåker 2018 och 2019 arrangerades mötet i Ramsele.

Temat för 2019 var innovation som förutsättning för utveckling och tillväxt. Om hur vi såväl kommunen som organisation som företagarna kan arbeta med att hitta nya arbetssätt, produkter och tjänster.

Föreläsarna under dagen var några av Sveriges främst på temat, bland annat Kaj Mickos, professor i innovationsteknik och Teo Härén.

I filmen ovan berättar kommundirektören Anna-Sofia Kulluvaara kort om dagen.

Starkare Företagsklimat

Nya etableringar  på gångöppnas i nytt fönster

Stort intresse för nyetableringar i Sollefteå gör att en ny handels- och besöksnäringsområde växer fram.

#Handlingskraft

Läs om arbetet med att utveckla centrumhandeln i Solleftåe kommun

I21 återetablering

Läs mer om I21 återetablering i Sollefteå kommun.