Lyssna på sidan Lyssna

Utredning för ny multihall i Sollefteå initierat

Den senaste tiden har det förts dialog med föreningslivet i Sollefteå kommun om behovet av en ny idrottshall som ska uppfylla såväl skolans som föreningslivets behov och önskemål, en så kallad Multihall.

Ett utredningsuppdrag kommer att lämnas till förvaltningen att belysa olika former av driftsformer, finansieringslösningar och innehåll. När utredningsuppdraget är beslutat kommer representanter från föreningslivet att bjudas in brett för att samverka kring bygget av en ny Multihall.

Kommentarer Sollefteå kommun,

- Vi krokar nu arm, kommunen och föreningslivet för att ta ett första steg för bygget av en ny multihall i Sollefteå kommun. Föreningens behov ska kartläggas i utredningen, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

- Vi kommer att väcka ett ärende på kommunstyrelsens sammanträde i mars och därefter kan förvaltningen påbörjar arbetet med utredningen. Då kommer förvaltningen också att bjuda in alla föreningar brett för att starta processen mot en ny Multihall, säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande i kommunstyrelsen.

- Gymnasieskolan och ombyggnationerna på GB-skolan är så gott som klara och nu vill vi gå vidare och göra ytterligare förbättringar för barn och ungdomar i vår kommun, säger Kjell-Åke Sjöström, ordförande vård- och omsorgsutskottet.