Landsbygdsutveckling

För Sollefteå kommun är en levande landsbygd viktigt! Sollefteå verkar aktivt för landsbygdsutveckling i hela kommunen. Under år 2020 bildades ett landsbygdsråd med representanter från hela kommunen samt politiska ledamöter och en landsbygdsutvecklare.

Här på sidan om landsbygdsutveckling hittar du information om landsbygdsrådets ledamöter, protokoll, medel att söka till dina idéer och annat som relaterar till kommunens arbete med landsbygdsutveckling.

Landsbyggare, som tillsammans formar vi platsen vi lever och bor i!

Aktuella evenemang

En dag om entreprenörskap i landsbygd
Datum: lördag den 28 maj
Plats: Långsele skola

Anmäl er förening eller företag till Stina Eriksson, landsbygdsutvecklare för att medverka på dagen om entreprenörskap i landsbygd.

Mer information kommer...

Har du en idé? Vill du veta mer? Kontakta oss!

Landsbygdsutvecklare Stina Eriksson stina.eriksson@solleftea.se eller 0620-68 21 63

Aktuella stöd att söka:

Förstudie Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - klicka på länk för mer information

Antagna styrdokument för landsbygdsutveckling

Till toppen