Lyssna på sidan Lyssna

Landsbygdsutveckling

För Sollefteå kommun är en levande landsbygd viktigt! Sollefteå verkar aktivt för landsbygdsutveckling i hela kommunen. Under år 2020 bildades ett landsbygdsråd med representanter från hela kommunen samt politiska ledamöter och en landsbygdsutvecklare.

Här på sidan om landsbygdsutveckling hittar du information om landsbygdsrådets ledamöter, protokoll, medel att söka till dina idéer och annat som relaterar till kommunens arbete med landsbygdsutveckling.

Landsbyggare, som tillsammans formar vi platsen vi lever och bor i!

Pågående satsningar. Lokal samverkan för service i Sollefteå kommun

Det pågår många spännande satsningar och arbeten på Sollefteås landsbygd. Här kan du läsa om pågående landsbygdsprojekt som Sollefteå kommun aktivt driver och/eller är en del av.

LOKAL SAMVERKAN FÖR SERVICE I SOLLEFTEÅ KOMMUN

Från och med januari 2024 driver Sollefteå kommun ett projekt som syftar till att säkra och stärka den kommersiella servicen på Sollefteås landsbygd. Med kommersiell service menas exempelvis dagligvarubutiker, drivmedelstationer, post- och paketutlämning och ombudstjänster.

Det övergripande målet med projektet är att kommunen ska bli bättre på att möta, stötta och samverka med lokala aktörer inom serviceutveckling genom ny kunskap och nya arbetssätt.
I projektet kommer Sollefteå kommun specifikt samverka med kommunens tre serviceorter: Resele, Edsele och Undrom.

Projektet finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Tillväxtverket. Projektet pågår mellan januari 2024 och mars 2025

 

Pågående satsningar. Odling i Sollefteå, Projekt för grön omställning

Ett osäkert omvärldsläge med konflikter och klimatförändringar har uppmärksammat behovet av lokal beredskap och tryggad livsmedelsförsörjning. Mat behöver vi alla, alltid, och med en ökad produktion av lokala råvaror kan matsäkerheten öka samtidigt som åtgärderna stärker arbetet för hållbar utveckling.

ODLING I SOLLEFTEÅ, PROJEKT FÖR GRÖN OMSTÄLLNING

Tillsammans arbetar kommuner i Ångermanland och Leader Höga Kusten i ett unikt projekt Grön omställning Höga Kusten, för att främja hållbar utveckling. Under 2024 genomförs testbäddar i Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik kommun utifrån olika temaområden. Testbädd Odling i Sollefteå syftar till att stärka livsmedelsförsörjningen och främja lokal produktion och försäljning av frukt- och grönt, med det övergripande målet att skapa en arena för kunskapshöjning och samverkan kring odling i kommunen.

Projektet finansieras av Leader Höga Kusten genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet pågår under hela 2024.

 

Har du en idé? Vill du veta mer? Kontakta oss!

Landsbygdsutvecklare Maaike Smit. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Aktuella stöd att söka:

Förstudie Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - klicka på länk för mer information

Antagna styrdokument för landsbygdsutveckling

Kontakt