Lyssna på sidan Lyssna

Lagar och regler

De regler och bestämmelser som finns för dig som användare av det kommunala vatten- och avloppssystemet i Sollefteå kommun finns både i lagar och lokala bestämmelser.

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster säkerställer att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om detta behövs för att skydda människans hälsa och miljö. Lagen anger vilket som är kommunens skyldighet och ansvar, huvudmannens ansvar och fastighetsägarens ansvar.

Vad som gäller just för Sollefteå kommun finns att läsa i dokumentet "Allmänna bestämmelser för användande av Sollefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar" (ABVA).

Kontakt