Lyssna på sidan Lyssna

Vattenkvalitet

Sollefteå kommun arbetar för att ditt dricksvatten ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Vi har 24 timmars beredskap, vilket gör att personal snabbt är på plats vid eventuella störningar. På så sätt garanterar vi hög kvalitet på dricksvattnet dygnet runt.

​Vattenprover

Dricksvatten klassas som livsmedel. Livsmedelsverket sätter upp riktmärken för vattenkvalitet. För att kontrollera vattnets kvalitet tar vi vattenprover vid vattenverken, på ledningsnätet och ute hos konsumenterna. Proverna skickar vi till ett laboratorium, som bland annat undersöker om vattnet innehåller bakterier eller mikroorganismer.

Laboratoriet undersöker också om vattnet är tjänligt som livsmedel, det vill säga drickbart. Sollefteå kommuns vatten uppfyller kraven från Livsmedelsverket.

Kontakt