Lyssna på sidan Lyssna

Källaröversvämningar

Källaröversvämningar kan orsakas av extremt regn eller hastig snösmältning, De kan även uppstå ifall vattenledningarna i fastigheten inte tömts inför vinterperioden, med frysrisk. Om olyckan är framme kan vatten tränga sig upp ur golvbrunnen i din källare.

Förebygga översvämning

För att förhindra översvämningar orsakade av ytvatten bör marken närmast huset luta utåt från huset. Det bör finnas tak över källartrappor. I ABVA hittar du fler sätt att förebygga översvämningar.

​När vattnet börjar tränga upp ur golvbrunnarna finns det en rad saker du kan göra:

  • Ring SOS-alarm för kontakt med beredskapshavare.
  • Täck golvbrunnarna med något tätande och ställ ett tungt föremål ovanpå.
  • Stäng eventuella backventiler på avloppsledningen.
  • Stäng av strömmen om det finns risk för kortslutning.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag, det är fastighetsägarens hemförsäkring som gäller.
  • Dokumentera eventuella skador genom att till exempel fotografera.
  • Tänk på hygienen - tvätta händerna om du kommit i kontakt med inströmmande vatten.

Ta hand om ditt ledningsnät med vatten och avlopp

Det här behöver du veta:

  • De syns inte, och märks kanske först när det blir problem med vattenläckor eller källaröversvämningar. Därför är det lätt att glömma bort vatten- och avloppsrören som är nedgrävda på din tomt.
  • Som husägare är du ansvarig för att de fungerar, vilket inte är minst viktigt i försäkringsärenden.

Läs mer om detta i broschyren - Ta hand om ditt ledningsnät

Kontakt