Lyssna på sidan Lyssna

Positiv utveckling för Railcare Lokverkstad i Långsele

Railcare Lokverkstad i Långsele kommer från ett starkt 2021 och har ett spännande 2022 att se fram emot. I början av december förra året tecknade Railcare Lokverkstad ett avtal tillsammans med Infarnord värt 30 miljoner, utöver detta har företaget också ett antal större projekt under 2022 och ser därför positivt på framtiden i Långsele och satsar på fortsatt nyrekrytering.

Railcare Group AB är ett börsnoterat företag specialiserat på järnvägsbranschen. Totalt har Railcare runt 140 anställda varav 15 arbetar i Långsele där företaget har en verkstad i de över 100 år gamla lokstallarna. Inriktningen är underhåll, reparation och modernisering av lok och järnvägsmaskiner. Under senare år har man nischat in sig mot hållbarhet och modernisering, exempelvis genom stora uppgraderingar av äldre diesellok och järnvägsmaskiner.

– Det är inom det området vi nyligen inledde ett stort samarbete med Infranord - alltså tidigare Banverket - där vi kommer att bygga om två diesellok av typen TB under 2022. Loken är byggda på 70-talet så det handlar om en total ombyggnation där vi byter till den senaste emissionsklassen för järnväg så att loken uppfyller dagens krav på prestanda och CO2-utsläpp, förklarar Patrik Söderholm som är Verksamhetsansvarig på Railcare Lokverkstad i Långsele.

– Vi förbättrar även arbetsmiljön för lokförarna genom en ny design av förarhytt samt att fordonen kommer genomgå generell uppgradering för att på ett modernt och miljövänligt sätt kunna användas i många år framöver, vad vi kallar en livstidsförlängning.

Uppdraget är värt 30 miljoner kronor och innebär tillsammans med övriga inplanerade uppdrag en ovanligt välfylld orderbok.

– Vi har aldrig inlett ett år med såhär god framförhållning bland uppdragen tidigare så det känns väldigt positivt! Utöver Infranords lokuppgraderingar kommer vi bland annat att förse ett antal andra lok med det nya tågskyddssystemet ETCS som håller på att införas i det svenska järnvägsnätet. I och med att det blir den nya standarden så kommer det finnas gott om såna uppdrag även i framtiden.

Tack vare den stabila orderingången och den positiva utvecklingen inom järnvägsbranschen satsar Railcare Lokverkstad på att utöka personalstyrkan ytterligare. Just nu finns det tre lediga tjänster ute och Patrik berättar att målet på sikt är att växa till 25-30 anställda.

– Järnvägen är en framtidsbransch och vår inriktning mot hållbarhet har slagit väl ut. Nu hoppas vi på att kunna knyta till oss ytterligare fordonstekniker, hydraultekniker och en projektledare som vill utvecklas tillsammans med oss, säger Patrik.

– Att jobba hos oss är väldigt varierande och den ena dagen är sällan den andra lik. Grundläggande kunskaper som mekaniker är bra att ha men intresse och vilja är viktigast, vi satsar mycket på utbildningar så det finns goda möjligheter att lära sig mer och utvecklas hos oss.

Patrik ser även bra möjligheter i Långsele. Samhället har haft en positiv utveckling under de senaste åren och utbudet av service som caféer, restauranger och butiker har ökat. Potentialen i en eventuell etablering på Hamre-området skulle kunna bli pricken över i:et.

– En etablering som genererar många arbetstillfällen skulle förstås vara ett jättelyft för både Långsele och hela kommunen. Fler jobb ger inflyttning och det skulle nog kunna underlätta rekrytering även för oss och andra som söker folk, konstaterar han.

– Långsele är ju en knutpunkt när det gäller järnvägen så drömmen vore ju om vi kan få tillbaka persontrafiken i framtiden. Det skulle verkligen förbättra möjligheterna att rekrytera och att locka fler att flytta hit!