Lyssna på sidan Lyssna

Förköp och förvärvstillstånd

Förköpslagen upphörde att gälla den 1 maj 2010. Det innebär att Sollefteå kommun inte längre har någon rätt att förköpa fastigheter.

Som privatperson behöver du därför inte skicka in några handlingar om förköpsprövning till kommunen när du köper en fastighet.