Lyssna på sidan Lyssna

Vad kan skolan hjälpa till med?

Skolhälsovården är en fortsättning på BVC med hälsofrämjande åtgärder. Med hjälp av elevhälsan i skolan kan barn och unga få hjälp och stöd för att må bra, utvecklas och lära sig saker. Där får de bland annat gå på hälsobesök och vaccinationer. Elevhälsan finns för alla, från förskoleklass till gymnasiet. Det kostar inget att träffa någon på elevhälsan. Att besöka elevhälsan på lektionstid ger inte ogiltig frånvaro. Läs mer om elevhälsan här: Elevhälsan - Umo Länk till annan webbplats.

Vaccinationer och hälsosamtal

Hälsosamtalet är ett enskilt samtal mellan skolsköterska och elev för att göra eleven uppmärksam på sambandet mellan livsstil och hälsa, samt ge kunskap och uppmuntran i hälsofrämjande val. Skolsköterskorna erbjuder barn och unga ett hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet.
Läs mer på: Region Västernorrland - Hälsosamtal i skolan (rvn.se) Länk till annan webbplats.

Alla barn och unga i Sverige kan skyddas mot sjukdomar som kan göra den som smittas mycket sjuk. Vaccinationerna ges bland annat hos Elevhälsan i skolan. De är gratis för alla som är under 18 år. Läs mer på: Vaccin funkar (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Basprogram för elevhälsans medicinska insats

Förskoleklass - Skolsköterskan erbjuder hälsobesök;
Hösttermin: undersökning av syn och hörsel
Vårtermin: undersökning av längd och vikt, hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare.

Årskurs 2 - Skolsköterskan erbjuder undersökning av: längd och vikt, hälsosamtal
Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4 - Skolsköterskan erbjuder hälsobesök: hälsosamtal och undersökning av längd,
vikt, syn och rygg.

Årskurs 5 - Erbjudande om vaccination mot HPV (Humant Papillom Virus) som kan förebygga könsvårtor, men framförallt cancer i livmoder, könsorgan och svalg.

Årskurs 7 - Skolsköterskan erbjuder hälsobesök: hälsosamtal och undersökning av längd,
vikt, syn och rygg (färgseende vid behov).

Årskurs 8 - Erbjudande om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Årskurs 1 gymnasiet - Skolsköterskan erbjuder hälsobesök: Hälsosamtal och undersökning
av längd, vikt, syn och rygg.

Elevhälsans medicinska insats är till för skolans elever från förskoleklass till och med
gymnasiet och omfattas av tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Elevhälsan ska främst
vara förebyggande och hälsofrämjande.

Skolsköterskan besöker regelbundet skolorna och samverkar i elevhälsan med rektor, kurator, klasslärare/mentor och specialpedagog för att verka för en bra och trygg arbetsmiljö för eleverna.

Vid behov kan besök bokas hos skolsköterska utöver basprogrammet.
Skolsköterskan kan kontakta skolläkare vid behov av samtal, undersökning eller medicinsk
studie- och yrkesvägledning.

Du är, som elev eller vårdnadshavare, alltid välkommen att kontakta oss.

Skolsköterskor och kuratorer

Skolsköterskor

Namn

Kontakt

Skola

Anitta Stenius

Mail: anitta.stenius@utb.solleftea.se

Telefon: 073-274 69 09

Nipan åk7-9

Kalknäs

Anita Edfors

Mail: anita.edfors@utb.solleftea.se

Telefon: 070-710 51 17

Nipan F-6

Öhn
Rödsta

Hanna Danielsson

Mail: hanna.danielsson@utb.solleftea.se

Telefon: 070-204 20 67

Långsele

Helgum
Edsele

Hanna Dahlin

Mail: hanna.dahlin@utb.solleftea.se

Telefon: 070-191 28 37

Anpassad grundskola

Jessica Tjärnberg

Mail: jessica.tjarnberg@utb.solleftea.se

Telefon: 070-301 02 63

Ramsele

Näsåker
Resele

Malin Jantunen

Mail: malin.jantunen@utb.solleftea.se

Telefon: 070-710 77 66

Lillänget F-3
Valla åk 4-6

Terese Örnebjörk

Mail: terese.ornebjork@utb.solleftea.se

Telefon: 070-274 69 43

Junsele

Nina Heino

Mail: nina.heino@utb.solleftea.se

Telefon: 070-233 04 66

Gymnasiet

Anna Söderström

Mail: anna.soderstrom@utb.solleftea.se

Telefon: 073-274 69 35

Anpassad gymnasieskola

Kuratorer

Namn

Kontakt

Skola

Elisabet WesterlundMail: elisabet.westerlund@utb.solleftea.se
Telefon: 070-274 53 61
Nipan
Kalknäs
Helén FundinMail: helen.fundin@utb.solleftea.se
Telefon: 076-145 92 87
Långsele
Helgum
Edsele
Karin HasselborgMail: karin.hasselborg@utb.solleftea.se
Telefon: 070-246 20 64
Lillänget
Valla åk 4-6
Lena SillbergMail: lena.sillberg@utb.solleftea.se
Telefon: 070-190 02 70
Nipan åk F-6

Mia Carlström

Mail: mia.carltrom@utb.solleftea.se
Telefon: 070- 237 24 07

Ramsele
Näsåker
Resele
Pär GrönlundMail: par.gronlund@utb.solleftea.se
Telefon: 070- 234 28 79
Valla åk 7-9
Öhn
Camilla WesterlundMail: camilla.westerlund@utb.solleftea.se
Telefon: 070-667 99 49
Anpassad grundskola
Maria SjödinMail: maria.sjodin@utb.solleftea.se
Telefon: 070- 252 15 57
Gymnasiet
Eva-Maria Ekbäck

Mail: evamaria.ekback@utb.solleftea.se
Telefon: 070-713 77 92

Gymnasiet

Förebyggande insatser

På skolorna i kommunen arbetar vi med förebyggande insatser bland annat genom:

HLT-team (hälsa, lärande och trygghet) är en samverkansmodell som finns i Sollefteå och där ingår personal från elevhälsa, skola, socialtjänst och hälsocentral. Varje månad möts de för att fånga tidiga indikationer från barn som kan behöva stöd.
Läs mer på: Skolan fångar tidiga signaler - Sollefteå kommun (solleftea.se) Länk till annan webbplats.

I årskurs 5 ingår "pubertets prat" och "Nätsmart".

I åk 8 genomförs Youth Aware of Mental health (YAM) som är ett program som riktar sig till unga och som är utformat för att ge utrymme till diskussion och reflektion, ge möjlighet att utveckla färdigheter för att hantera svåra situationer och att öka kunskapen om psykisk hälsa. Programmet har i studier visat sig effektivt för att bland annat minska förekomsten av självmordstankar, öka hjälpsökande beteenden, öka kunskapen om psykisk hälsa samt bidra till förbättrat klassrumsklimat. Utbildningen leds av instruktörer (kuratorerna) som är utbildade vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Läs mer på: YAM | Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen (hka.se) Länk till annan webbplats.

KAA - kommunalt aktivitetsansvar

Vilka ungdomar omfattas av kommunernas aktivitetsansvar?

Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som

 • är 16 år - inte har fyllt 20 år.
 • har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder.
 • inte går i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.
 • inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat.

KAA hjälper till med:

 • Att hitta vägar in till en utbildning.
 • Hitta en praktikplats.
 • Vårdkontakter.
 • Motiverande samtal för att hitta mål och motivation.
 • Följa med på studiebesök på skolor eller arbetsplatser.
 • Skriva CV och personligt brev.
 • Samtalsstöd.

Stödet som erbjuds från KAA är helt frivilligt.

Kontaktuppgifter till KAA:

Mail: Magnus Nilsson@utb.solleftea.se
Telefon: 076-790 81 11