Lyssna på sidan Lyssna

Skolläkare

stetoskop

Skolläkaren arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med ett förebyggande och hälsofrämjande synsätt och med hälsans betydelse för lärandet i fokus.

För att komma i kontakt med skolläkare kontaktar du skolsköterskan på den skola eleven går. Vem du ska kontakta kan du läsa under skolsköterska.

Skolläkaren konsulteras till exempel efter hälsoundersökning hos skolsköterska där vidare bedömning/insats eventuellt behövs.