Lyssna på sidan Lyssna

Specialpedagog

barn bygger lego

Specialpedagogerna i Centrala elevhälsan arbetar på uppdrag av rektor/förskolechef med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Specialpedagogernas uppgift är också att vara ett verksamhetsstöd för rektorer och personal, för att barn och elever i kommunens för- och grundskolor ska ges en likvärdig utbildning.

Inom Centrala elevhälsan finns specialpedagoger med kompetens inom:

 • Tal
 • Språkstörning
 • Syn och hörsel
 • Tecken som stöd, läs- och skrivsvårigheter
 • Matematiksvårigheter
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Teknikstöd

En specialpedagog kan erbjuda:

 • Handledning och konsultation till enskild pedagog eller arbetslag
 • Observation av grupp/klass
 • Deltagande i elevhälsoteam i grundskolan
 • Deltagande i barnhälsoteam i förskolan
 • Utbildning och föreläsningar
 • Pedagogiska utredningar inom läs- och skrivsvårigheter
 • Pedagogiskt stöd vid syn- eller hörselskada

Om och när behov finns samarbetar Centrala elevhälsan med externa verksamheter.

Specialpedagogerna samordnar även nätverk och fortbildning/kompetensutveckling för pedagoger i för- och grundskola.