Brottsförebyggande information från Polisen

Som en del i det gemensamma brottsförebyggande arbetet i Sollefteå kommun publiceras här Lokalpolisområdets nyhetsbrev med brottsförebyggande information riktad till allmänheten. Nyhetsbrevet utkommer ca 4 gånger per år.