Lyssna på sidan Lyssna

Om överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskapsärenden.

Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen, till exempel minderåriga, gamla, sjuka eller funktionshindrade.

Det är i första hand lagarna i föräldrabalken som ligger till grund för verksamheten.

Överförmyndarnämndens ordförande: Lars Sahlen (V). För kontaktuppgifter till nämndens ledamöter; se högerspalten.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämnden och genomför regelbundna inspektioner. I tillsynen granskas om handläggning följer lagar och förordningar och om handläggningar i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. För att lämna in synpunkter eller klagomål på överförmyndarnämnden kontaktar man Länsstyrelsen.