Lyssna på sidan Lyssna

Ansök om god man eller förvaltare

Du kan själv ansöka om att få en god man. Dina närmaste släk­tingar har också rätt att söka god man åt dig.

Ansökningsblanketten finns under fliken "God man, förvaltare, förmyndare". Du kan också ringa till Överförmyndarnämnden, tel 0620-68 20 00 och be att få en blankett skickad till dig.

Ansökan skickas ifylld till Ångermanlands tingsrätt, adressen finns på blanketten.

Även socialtjänsten eller sjukvår­den har rätt att anmäla att du har ett behov av god man. Vänd dig till socialtjänsten om du vill ha hjälp att göra en anmälan. Kom­mer anmälan till överförmyndar­nämnden från socialtjänsten eller sjukvården, är det överförmyn­darnämnden som ansöker hos tingsrätten.

Det är tingsrätten som fattar be­slut om du ska få en god man el­ler inte. När de fattat sitt beslut skickar de hem ett proto­koll till dig där det står om du fått en god man och vad han eller hon heter.

Du bestämmer själv

Du bestämmer själv om du vill ha en god man eller inte. Den gode mannen och du ska vara överens om hur gode mannen ska hjälpa dig. Det är du som bestämmer vilken hjälp du vill ha och vad du vill att gode mannen ska hjälpa dig med. Det ingår dock i gode mannens uppgift att betala dina räkningar och skulder, utan att fråga dig om lov först.

Även om du har god man kan du fortfarande fatta egna beslut. Men då din gode man ska ge råd och stöd så kan det vara bra att diskutera saker du funderar på med honom eller henne, innan du fattar ditt beslut.

Vad kostar det att ha en god man eller förvaltare?

En god man eller förvaltare har rätt att få ett arvode (betalt). Hur stort arvodet blir beror på vad som ingår i uppdraget och vad gode mannen eller förvaltaren hjälpt dig med under året. Eftersom gode mannen arbetar på ditt upp­drag, fungerar du som den gode mannens arbetsgivare och måste betala gode mannens arvode, plus arbetsgivaravgift. Detta gäller även dig som har förvaltare.

Att ha god man eller förvaltare kan kosta 7 000 - 20 000 kronor per år. Om du har en årsinkomst un­der 126 140kr (summan gäller för 2021 och är 2,65 prisbasbelopp) och har tillgångar som är mindre än 95 200 kr (2 prisbasbelopp) betalar kommu­nen gode mannens eller förvalta­rens arvode. Den gode mannen eller förvaltaren har också rätt att få ersättning för de utgifter han eller hon har för att kunna sköta sitt uppdrag, som exempelvis:

  • milersättning för bil
  • kostnader för frimärken
  • telefon
  • resor med kollektivtrafik

Undrar du vad en god man eller förvaltare kan hjälpa dig eller en närstående med?

Via RFS länk i Relaterad information kan du läsa, lyssna och titta på information om att ha en god man eller förvaltare.