Graningebyn

Graningebyn utför hemtjänst och särskilt boende på intraprenad. Det innebär att Graningebyn är en självständig resultatenhet med utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Det är Sollefteå kommun som fortfarande har yttersta ansvaret för verksamheten. 

I Graningebyn finns:

 • restaurang
 • bibliotek
 • samlingssal
 • bastu
 • idrottshall

Vid Graningebyn finns dessutom:

 • boulebana
 • minigolfbana
 • handikappanpassad stig till Hultsjön
 • ett stort växthus som sommartid används som uterum

Det finns bussförbindelser mellan Graningebyn och Sollefteå.

Särskilt boende

Graningebyns särskilda boende har 13 lägenheter. För att flytta in i det särskilda boendet behöver du ett beslut om särskilt boende från biståndshandläggare.

Trygghetsboende

Förutom särskilt boende finns 12 lägenheter i trygghetsboende. För att få tillgång till en trygghetsbostad vänder du dig till fastighetsägaren Solatum Hus & Hem AB.

Restaurang

Restaurangen är öppen även för allmänheten:

 • Vardagar 08:00 - 15:00, mat serveras mellan 11:00-14:00
 • Lördagar, söndagar och helgdagar serveras mat mellan 12:00 - 15:00

Möjlighet till frukost, fika och middags servering utöver ordinarie öppettider.

Du når restaurangen på telefonnummer 0620 - 68 29 66

Biblioteket

Biblioteket är öppet alla dagar mellan 08:00 - 18:00
Huvudentrén är öppen mellan 07:00 - 18:00, övrig tid kan du ringa på porttelefonen för att få kontakt med personal som finns i huset dygnet runt.

Samlingssal

Samlingssal och idrottshall kan bokas av allmänheten
på telefonnummer 0620 - 68 29 66, 0620 - 68 29 67 eller 0620 - 68 29 64.

Bokning bagarstugan

Om du vill boka den närliggande bagarstugan görs det på tel. 0620 - 68 29 64.

Bokning vandrarhemmet

och om du vill boka övernattning på det intilliggande vandrarhemmet kan du göra det på telefonnummer 0620 - 603 30.