Lyssna på sidan Lyssna

För personer med demenssjukdom

Har du en demenssjukdom och behöver ett särskilt boende kan du få demensvård vid alla kommunens särskilda boenden.

Om din sjukdom kräver specifik kunskap kan du erbjudas boende vid Skärvstagårdens demenscentrum. Där är vissa enheter anpassade för personer med demenssjukdom och personalen har särskild kompetens inom demensområdet.

Kontakt