Lyssna på sidan Lyssna

För äldre

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. På ett äldreboende har du egen lägenhet och tillgång till personal dygnet runt.

Boendemiljö

Alla äldreboenden består av ett antal mindre lägenheter. Varje lägenhet är utrustad med trygghetslarm och höj- och sänkbar säng. Alla övriga möbler tar du med dig när du flyttar in, liksom gardiner, kuddar, sängkläder och i övrigt det du vill ha.

På boendet har du tillgång till gemensamma utrymmen som matsal, vardagsrum, och uteplatser. Där kan du äta, umgås med andra och delta i olika aktiviteter.

Önskemål om boende

I din ansökan kan du ha önskemål om ett specifikt äldreboende. Lägenheterna fördelas i första hand efter omvårdnadsbehov, men vi försöker ta hänsyn till ditt önskemål så långt det går.

Om det inte är möjligt att tillgodose ditt önskemål, kan du till en början få plats på ett annat boende.

Vad kostar det?

Avgiften för att bo i ett särskilt boende består av olika delar:

  • Hyra för lägenheten. Hyran påverkas bland annat av boytan. Du kan ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP) genom Pensionsmyndigheten.
  • Avgift för vård, omsorg och service så kallad hemtjänstavgift. Vilken avgift du får beror på din inkomst. Maxtaxa för 2024 är 2.575 kronor per månad.
  • Matkostnad, i särskilt boende betalar du för helpension som innefattar frukost, lunch, middag och mellanmål. Under 2024 kostar det 4746 kronor per månad eller 158 kr per dag. Taxan ligger utanför maxtaxan.

Så ansöker du:

  • Du kontaktar en biståndshandläggare för att göra en ansökan.
  • Ansökan kan du göra muntligt via telefon eller skriftligt genom att du fyller i en ansökningsblankett och skickar till biståndsenheten.

Vad händer sedan?

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Den hjälp och stöd du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Hur överklagar jag ett beslut?

Om du inte beviljats den hjälp och stöd som du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med det.

Överklagan ska vara inlämnad senast 3 veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.