Lyssna på sidan Lyssna

För personer med funktionsnedsättning

Finns behov av ett särskilt boende på grund av funktionsnedsättning finns möjlighet att ansöka om detta. Olika boenden finns för barn, ungdom eller vuxen.​

Boende för barn och ungdomar

Bostad med särskild service för barn och ungdomar är ett komplement till föräldrahemmet, såväl för barn som kan bo hos sina föräldrar en del av tiden, som för dem som inte alls kan bo hemma. Det kan också vara aktuellt om ditt barn ska studera på annan ort och behöver elevhemsboende enligt LSS.

Det finns ingen nedre åldersgräns för insatsen bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rätten till insatserna gäller till dess barnets skolgång inom den allmänna skolan upphör, vanligen vid 21 års ålder.

Boende för vuxna

Vuxna personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har vid behov rätt till en bostad med särskild service. En sådan bostad kan utformas på olika sätt, vanligtvis en servicebostad eller gruppbostad.

Om du till följd av dina funktionsnedsättningar har ett så omfattande behov av stöd och service att du inte kan eller önskar bo i en egen bostad kan servicebostad eller gruppbostad vara en bra boendeform. Det stöd och den hjälp som erbjuds i boendet anpassas så långt det är möjligt efter dina behov och önskemål.

Gruppbostad- Egna lägenheter belägna i samma plan och med direkt tillgång till gemensamhetsutrymme.

Servicebostad- Egna lägenheter i ett hyreshus med närhet till gemensamhetslokal.

Våra boenden för vuxna finns i Sollefteå, Långsele och Junsele.