Lyssna på sidan Lyssna

Korttidsboende och växelboende för äldre

Syftet med korttidsboende och växelboende är att ge dig stöd så att du kan bo kvar hemma i din invanda miljö.

Korttidsboende

Behov av korttidsboende kan uppstå av olika anledningar:

  • Du har kanske under en kortare period behov av mer stöd och hjälp än vad vi kan ge dig hemma.
  • Det kan vara så att en anhörig som normalt stödjer och hjälper dig behöver vila.
  • En annan anledning kan vara att du behöver återhämta dig efter en sjukhusvistelse.

Växelboende

Om ditt eller din anhöriges/närståendes behov är mer stadigvarande kan du ansökan om växelboende.

Detta innebär att du växelvis bor några veckor på korttidsboendet och några veckor hemma.

Biståndshandläggare

Telefontid vardagar 08:00 - 09:30

Sollefteå, Forsmo, Långsele, Undrom, Graninge

Junsele, Näsåker, Resele, Ramsele, Edsele

0620 - 68 29 11

0621 - 68 40 09

0620 - 68 29 25

0621 - 68 40 10

0620 - 68 29 33


0620 - 68 20 81