Lyssna på sidan Lyssna

Nulägesutredning

Under år 2019 påbörjade Sollefteå kommun sin hållbarhetsresa att integrera Agenda 2030 i kommunens styrdokument och övergripande verksamhetsplan och budget.

Syftet med att integrera var för att få ett tydligare ledarskap i hållbarhetsarbetet och tydligare koppla ekonomiska- och personella resurser till insatser för hållbarhet samt för att möjliggöra ett förbättrat uppföljnings- och utvärderingsarbete.

Alla verksamheter påverkar en hållbar utveckling och nulägesutredningen är framtagen ur ett brett perspektiv för Agenda 2030 en hållbar utveckling.

Kontakt