Barnkonventionen

Barnkonventionen som lag innebär i praktiken att politiker, chefer och operativ personal i kommunens verksamheter självständigt ska kritisera barnkonventionen i alla deras beslut och åtgärder som direkt eller indirekt rör barn.

Om dina rättigheter som barn och ung

Alla som är under 18 år räknas som barn enligt barnkonventionen.

Redan 1990 ratificerade Sverige FN's konvention om barnets rättigheter i Sverige. Det innebär att lagen är inkorpererad i svensk lagstiftning.

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter en svensk lag. För att stärka barnets rättigheter i praktiken.

Barn är rättighetsbärare och barnkonventionen är en del av de mänskliga rättigheterna.

Barnkonventionen betonar att varje barn är rättighetsbärare.

Alla artiklarna i barnkonventionen hänger ihop och är beroende av varandra.

Lokalt ställningstagande för barnets rättigheter

I april 2021 beslutade Sollefteå kommunfullmäktige att all verksamhet ska genomsyra barnets perspektiv i kommunens styrdokument, KF 2021-04-26 §13.

Styrdokument KF, 2021-04-26 §13 Pdf, 345.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt