Ormar och djur som inte är sällskapsdjur

En blå fågel

För att få ha hand om vissa typer av djur måste du ha tillstånd från kommunen. I dessa fall behöver du göra en ansökan till miljö- och byggenheten.

Varför behöver jag tillstånd?

Du som bor i ett tätbebyggt område med detaljplan eller områdesbestämmelser måste ha tillstånd för att få hålla vissa djur. Detta står att läsa i Sollefteå kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter. Reglerna har tillkommit för att minska risken för störningar och olägenheter.

Tillstånd krävs för att ha hand om följande djur:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (t ex höns)
  • Orm

Om du redan har tillstånd, men vill ha fler djur eller andra djur enligt ovan, måste du söka nytt tillstånd.

Ansökan om tillstånd att hålla djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser skickas till miljö- och byggenheten.

För prövning av ansökan tas en avgift ut.