Lyssna på sidan Lyssna

Ormar och djur som inte är sällskapsdjur

En blå fågel

För att få ha hand om vissa typer av djur måste du ha tillstånd från kommunen.

Ansökan om tillstånd att hålla djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser skickas till miljö- och byggenheten. För prövning av ansökan tas en avgift ut.

När behövs ett tillstånd?

Om din fastighet/bostad ligger i ett tätbebyggt område med detaljplan eller områdesbestämmelser behöver du söka tillstånd för att ha hand om vissa typer av djur.

Information om detta går att läsa om i Sollefteå kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter. Hälsoskyddsföreskrifter går att finna under Relaterad information. Reglerna har tillkommit för att minska risken för störningar och olägenheter.

Vilka djur krävs det tillstånd för?

• Nötkreatur, häst, get, får eller svin
• Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (t.ex. höns)
• Orm

Om du redan har tillstånd, men vill ha fler djur eller andra djur enligt ovan, måste du söka nytt tillstånd.