Lyssna på sidan Lyssna

Vilda djur

Ett rådjur

Om du upptäcker vilda djur som har skadats eller dödats ska du kontakta jägare eller polis. Djur och fåglar är skyddade och får inte jagas annat än vid jakt.

Kommunskyttar

Ett skadat vilt djur får avlivas av den som har jakträtt på fastighe­ten.

Inom detaljplanerat område måste man ha tillstånd av polisen för att hantera skjutva­pen. Sollefteå kommun har bekostat tillståndsansökan för två jägare i kommunen. Till dessa kan du vända dig om du besväras av till exempel en grävling som orsakar skada på din tomt. Kostnaden för detta är fastställd till 500 kronor.

Skabbrävar är ett problem då det finns en risk för att skabben överförs till hundar, det är också ett stort lidande för djuret. Eftersom dessa djur inte håller sig på samma fastighet, tar Sollefteå kommun på sig ansvaret för att se till att dessa djur avlivas. Om du ser en skabbräv ring och meddela var du sett den så kommer någon av kommunskyttarna att återkomma till dig inom tre arbetsdagar.

Kontakt ska alltid tas med Sollefteå kommun så vidareförmedlas ditt telefonnummer till kommunskyttarna som återkopplar inom tre arbetsdagar.

Döda djur i skog och mark

Ansvaret för döda djur i skog och mark ligger i första hand alltid på markägaren. Vissa däggdjur och fågelarter tillhör staten och kallas därför statens vilt. Till statens vilt hör de stora rovdjuren, en mängd fåglar (bl a ugglor och rovfåglar) samt uttern. Dessa djur ska du anmäla till polisen på telefonnummer 114 14.

Störande fåglar

I vissa fall kan fåglar upplevas som störande. Duvor och andra fåglar kan bygga bo på balkonger, fönsternischer, reklamskyltar och liknande vilket kan skapa problem med nedsmutsning och/eller oljud.

Klagomål
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att lösa problem med störande fåglar. Fastighetsägaren ska också förebygga störningar från fåglar för att motverka och förebygga eventuell olägenhet. Vid klagomål på fåglar kring bostadsfastigheter uppmanar Miljö- och byggenheten i första hand kontakta fastighetsägaren som får en möjlighet att åtgärda störningen. Om situationen inte blir bättre efter kontakt med fastighetsägaren kan ett klagomål lämnas till oss. Störningar från vilda fåglar bedöms normalt inte som en olägenhet enligt miljöbalken. Det kan naturligtvis ändå vara en störning som medför obehag för den enskilda även om problemet inte bedöms vara en olägenhet.

Förebyggande arbete
Fastighetsägaren ska förebygga störningar från bland annat fåglar för att motverka och förebygga eventuell olägenhet. Här är en lista med tips på vad du som fastighetsägare kan göra.

• Informera boende om att det är olämpligt att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten.
• Håll rent kring avfallstunnor och töm papperskorgar kontinuerligt.
• Du kan vända dig till en skadedjursfirma som kan hjälpa till med fågelsäkring av din fastighet exempelvis genom att sätta upp nät för att förhindra fåglarna att bygga bon.
• Samarbeta gärna med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till en annan fastighet.

Mata fåglar
Att mata fåglar är tillåtet om det sker utan olägenhet för människor eller miljön. Under vår, sommar och höst är det inte nödvändigt att mata fåglar för att de ska överleva eftersom det då finns ett överskott av mat i vår natur. Om du vill mata fåglar bör du tänka på att mata fåglar endast med anpassad fågelmat, att om fågelmat hamnar på marken kan det dra till sig skadedjur, att inte slänga fågelfrön direkt på marken eftersom det ofta leder till att exempelvis duvor dras till platsen och kan orsaka problem genom nedsmutsning och att inte mata fåglar i närheten av bostadshus, direkt från lägenheten eller platser där många människor rör sig då denna typ av matning ofta leder till klagomål.