Vilda djur

Ett rådjur

Om du upptäcker vilda djur som har skadats eller dödats ska du kontakta jägare eller polis. Du ska däremot inte söka själv efter skadat vilt. Djur och fåglar är skyddade och får inte jagas annat än vid jakt.

Trafikolycka med vilt

Markera alltid olycksplatsen och ring 112 om du har krockat med t ex en älg eller ett rådjur. Sök aldrig efter skadat vilt själv. Mer information finner du på Naturvårdsverkets hemsida.

Jägare med polistillstånd

Ett skadat vilt djur får avlivas av den som har jakträtt på fastighe­ten. Inom detaljplanerat område måste man dock ha tillstånd av polisen för att hantera skjutva­pen. Sollefteå kommun har bekostat tillståndsansökan för två jägare i kommunen. Till dessa kan du vända dig om du besväras av till exempel en grävling som orsakar skada på din tomt. Kostnaden för detta är fastställd till 500 kronor.

Kontakt ska alltid tas med Sollefteå kommun så vidareförmedlas ditt telefonnummer till kommunskyttarna som återkopplar inom tre arbetsdagar.

Skabbrävar är ett problem då det finns en risk för att skabben överförs till hundar, det är också ett stort lidande för djuret. Eftersom dessa djur inte håller sig på samma fastighet, tar Sollefteå kommun på sig ansvaret för att se till att dessa djur avlivas. Om du ser en skabbräv ring och meddela var du sett den så kommer någon av kommunskyttarna att återkomma till dig inom tre arbetsdagar.

Jakt

Enligt jaktlagen är alla djur och fåglar fredade (skyddade). Fredningen gäller även ägg och bon. Vidare ska viltet visas hänsyn och djuren får inte ofredas eller förföljas annat än vid jakt. Viltet får endast jagas, dvs fångas eller dödas, om man följer vad som står direkt i jaktlagen eller i tolkningar av denna. Ytterligare regler att ta hänsyn till finns i jaktförordningen. För mer information om jakt och vilt kan du vända dig till länsstyrelsen.

Skadade vilda djur

Information om vad du ska göra när du har funnit ett skadat vilt djur eller övergivna ungar kan du få på Naturvårdsverkets hemsida. Där står bl a att det krävs tillstånd från Naturvårdsverket och länsstyrelsen för att få vårda och rehabilitera skadat vilt.

Döda djur i skog och mark

Ansvaret för döda djur i skog och mark ligger i första hand alltid på markägaren. Vissa däggdjur och fågelarter tillhör staten och kallas därför statens vilt. Till statens vilt hör de stora rovdjuren, en mängd fåglar (bl a ugglor och rovfåglar) samt uttern. Dessa djur ska du anmäla till polisen på telefonnummer 114 14. Mer om statens vilt kan du läsa på Naturvårdsverkets hemsida.