Hästar

En häst

Enligt Sollefteå kommuns allmänna ordningsföreskrifter är ridning och löpning med häst inte tillåtet i preparerade skid-, motions- och tävlingsspår.

Begravning av häst

Om du vill begrava en häst på din fastighet behöver du göra en anmälan. Markera förslag på plats på en karta som du skickar till miljö- och byggenheten. Därefter görs en bedömning av platsens lämplighet.

När en plats för nedgrävning ska väljas är det viktigt att den utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt blir så bra som möjligt. Platsen bör vara undanskymd och marken plan. Den bör även ligga så långt från bebyggelse som möjligt (helst mer än 150-200 meter) och ska dessutom väljas så att vattendrag och vattentäkter inte riskerar att förorenas.