Hundar och katter

En hund och en katt

Hundar och katter hör till våra vanligaste husdjur. Äger du en hund eller katt är det viktigt att du tar hänsyn till dina grannar så att de inte blir störda.

Märkning av katter

Katter som går lösa ska bära halsband där ägarens namn, adress och telefonnummer framgår, alternativt vara ID-märkta med synlig tatuering. Detta finns att läsa i Sollefteå kommuns allmänna ordningsföreskrifter.

Jag störs av min grannes katt

Det är inte ovanligt att utekatter rör sig på granntomterna. De kan förorena trädgårdar och sandlådor och hälsa på i din bostad om dörrar eller fönster står öppna. Om du störs av din grannes katt ska du i första hand prata med kattägaren. I de flesta fall vet ägaren inte om att katten stör dig.

Övergivna och bortsprungna katter

Om du upptäcker en övergiven eller bortsprungen katt på din tomt eller i området där du bor ska du kontakta polisen. Om ägaren har anmält katten som försvunnen finns det en möjlighet att katten får komma hem igen.

Förvildade katter

I Sverige finns det inga "vildkatter". Katter som är förvildade är ursprungligen tamkatter som av någon anledning övergivits eller rymt. En förvildad katt får avlivas av den som har jakträttighet på fastigheten. En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten.

Kring dessa frågor kan du kontakta länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

Skällande hundar

Om du störs av skällande hundar ska du i första hand prata med hundägaren. Om hundgården uppfyller grundkraven i djurskyddslagstiftningen, med bl a vindskydd och upphöjd liggplats, får hunden i princip vara i hundgården under obegränsad tid, bara den blir rastad på annan plats. En skällande hund anses oftast inte utgöra någon olägenhet för hälsan.

Misstänker du att hunden blir misskött eller far illa ska du kontakta länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

Koppel och hundar

Hundar ska vara kopplade på samtliga motionsspår, badplatser och skidbackar i kommunen. De får inte vistas på begravningsplatser. När en hund inte är kopplad ska den bära halsband där ägarens namn, adress och telefonnummer framgår, alternativt vara ID-märkt med synlig tatuering. Om detta kan du läsa i Sollefteå kommuns allmänna ordningsföreskrifter.

Hänsyn mot djur med ungar

Mellan 1 mars och 20 augusti ska hundar hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Syftet är att skydda vilda djur under den mest känsliga tiden på året när de får ungar. Hunden ska därför vara kopplad om den inte klarar av att hålla sig tätt till sin förare hela tiden.

Övrig tid på året ska hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Läs mer information på Naturvårdsverkets hemsida.

Föroreningar från hund

Det är viktigt att du plockar upp efter din hund när du rastar den. På så vis undviker andra människor i närheten obehag. Detta är extra viktigt inom områden som är detaljplanelagda eller som kan jämställas med offentlig plats, till exempel badplatser, järnvägsområden samt anläggningar för lek, idrott, camping och friluftsliv. Detta kan du läsa mer om i Sollefteå kommuns allmänna ordningsföreskrifter.

Länsstyrelsen Västernorrland
Djurskyddshandläggare
Telefon: 0611 - 34 91 78