Lyssna på sidan Lyssna

Hundar och katter

En hund och en katt

Hundar och katter hör till våra vanligaste husdjur. Äger du en hund eller katt är det viktigt att du tar hänsyn till dina grannar så att de inte blir störda.

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska skötas så att risk för människors hälsa inte uppstår. De ska också skötas så att djuren själva inte far illa.

Katt

Det är viktigt att du som djurägare sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar.

Katter som går lösa ska bära halsband där ägarens namn, adress och telefonnummer framgår, alternativt vara ID-märkta med synlig tatuering. Detta finns att läsa i Sollefteå kommuns allmänna ordningsföreskrifter, se under Relaterad information.

Övergivna och bortsprungna katter
Om du upptäcker en övergiven eller bortsprungen katt på din tomt eller i området där du bor ska du kontakta polisen. Om ägaren har anmält katten som försvunnen finns det en möjlighet att katten får komma hem igen.

Hund

Du som hundägare ansvarar för allt din hund orsakar. Hundar ska vara kopplade på samtliga motionsspår, badplatser och skidbackar i kommunen. De får inte vistas på begravningsplatser. När en hund inte är kopplad ska den bära halsband där ägarens namn, adress och telefonnummer framgår, alternativt vara ID-märkt med synlig tatuering. Om detta kan du läsa i Sollefteå kommuns allmänna ordningsföreskrifter, se under Relaterad information.

Det är viktigt att du plockar upp efter din hund när du rastar den. På så vis undviker andra människor i närheten obehag. Detta är extra viktigt inom områden som är detaljplanelagda eller som kan jämställas med offentlig plats, till exempel badplatser, järnvägsområden samt anläggningar för lek, idrott, camping och friluftsliv. Detta kan du läsa mer om i Sollefteå kommuns allmänna ordningsföreskrifter, se under Relaterad information.

Särskilda bestämmelser mellan 1 mars och 20 augusti
Mellan 1 mars och 20 augusti ska hundar hindras från att springa lösa i skog och mark där det finns vilt. Syftet är att skydda vilda djur under den mest känsliga tiden på året när de får ungar. Hunden ska därför vara kopplad om den inte klarar av att hålla sig tätt till sin förare hela tiden. Övrig tid på året ska hunden hindras från driva eller förfölja vilt.

Klagomål

Det är djurägarens ansvar att se till att husdjuret inte stör någon annan. Om du upplever att dina grannars husdjur är störande, ta kontakt med djurägaren i första hand.

Om du, efter att ha pratat med djurägaren, upplever en återkommande störning som påverkar ditt välbefinnande kan du höra av dig till miljö-och byggenheten. En skällande hund eller störningar från katt utgör dock sällan en olägenhet för hälsan.

Bristande djurhållning

Det är Länsstyrelsen som har ansvaret för djurskyddskontroll. Om du misstänker att ett djur missköts eller far illa ska du kontakta djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen Västernorrland.