Lyssna på sidan Lyssna

Hemtjänst

Om du har svårt att klara dig själv i hemmet kan du ha rätt till hemtjänst. Det stöd du får av hemtjänsten ska hjälpa dig att leva så självständigt som möjligt så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Hemtjänsten kan hjälpa dig under alla tider på dygnet.

Vad kan hemtjänsten hjälpa till med

Det går inte att säga exakt vad du kan få hjälp med, det beror på vilken hjälp du behöver.

Hemtjänsten är uppdelad i personlig omsorg och servicetjänster. Exempel på personlig omsorg är hjälp med på- och avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Exempel på servicetjänster är städning, tvätt och inköp.

Vad kostar det

Hur mycket det kostar beror på vilken inkomst du har. Maxtaxan är 2575 kronor per månad 2024. Du behöver aldrig betala mer än den summan oavsett hur mycket hjälp du får. Men kostnaden för färdiglagad mat ligger utanför maxtaxan så den betalar du alltid för.

Så ansöker du

Du kontaktar en biståndshandläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan du göra muntligt via telefon eller skriftligt genom att du fyller i en ansökningsblankett och skickar till biståndsenheten.

Vad händer sedan

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Den hjälp och stöd du kan få beror på din situation och bedöms individuellt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Hur du överklagar beslutet

Om du inte beviljats den hjälp och stöd som du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med det. Överklagan ska vara inlämnad senast 3 veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Graninge

Graningebyn utför hemtjänst och särskilt boende på intraprenad. Det innebär att Graningebyn är en självständig resultatenhet med utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Men det är kommunen som fortfarande har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Hemtjänsten i Graninge utgår från Graningebyn och arbetsområdet är hela Graninge med omnejd.

Intraprenadchef: 0620 - 68 29 67

Junsele

I Junsele finns en hemtjänstgrupp som utgår från Gunillagården.

Enhetschef hemtjänst 0621 - 68 41 02

Långsele och Helgum

Långsele och Helgum har en gemensam hemtjänstgrupp som utgår från Ärebo i Långsele.

Hemtjänstgruppens arbetsområde omfattar hela Långsele och Helgum och trakterna runt omkring.

Enhetschef hemtjänst: 0620 - 68 29 75

Näsåker och Resele

Näsåker och Resele har en gemensam hemtjänstgrupp som utgår från Storgatan 21 i Näsåker.

Hemtjänstgruppens arbetsområde sträcker sig över hela Resele och Näsåker och trakten däromkring.

Enhetschef hemtjänst 0622 - 68 31 07

Ramsele och Edsele

Ramsele och Edsele har en gemensam hemtjänstgrupp, som utgår från Ramsele.

Enhetschef hemtjänst: 0623 - 68 51 01

Djupövägen 30,32,34

Hemtjänst bistår personer med hemtjänstbeslut i lägenheterna på Djupövägen 30, 32 och 34. För att söka bostad här vänder du dig till hyresvärden Solatum Hus & Hem AB.

Från en lokal på Djupövägen 34 utgår hemtjänstgruppen .

De finns en restaurang som är öppen alla dagar, där serveras frukost, lunch och middag.

Här finns också en träffpunkt för alla äldre i området. Den är öppen måndag - fredag mellan klockan 08.00 - 16.00. På träffpunkten genomförs olika aktiviteter som du kan delta i. Se mer information om kommunens träffpunkteröppnas i nytt fönster.

I Solgårdens entréplan finns en cafeteria/kiosk där du kan köpa kaffe, smörgåsar, fikabröd och lite lättare mat som korv, toast och paj.

Enhetschef hemtjänst hus 30,32,34: 0620 - 68 20 21

Grupplokal 0620 - 68 29 59

Sollefteå och Boteå

Sollefteå och Boteå är indelade i fyra hemtjänstgrupper.

Hågestagruppen utgår från Omtankens hus Järnvägsgatan 21 och har som arbetsområden Djupövägen och Vallåkersgatan med omgivningar.

Enhetschef hemtjänst: 0620 - 68 29 42

Citygruppen har sin grupplokal på Omtankens hus Järnvägsgatan 21. Arbetsområden är Storgatan och centrala Sollefteå.

Enhetschef hemtjänst: 0620 - 68 20 90

Tuvangruppen/Nattpatrullen har sin grupplokal på Omtankens hus Jänvägsgatan 21. Deras arbetsområden är Långgatan, Rödsta, Granvåg, Forsmo, Remsle, Hallsta och Billsta.

Enhetschef hemtjänst/Nattpatrullen: 0620 - 68 29 23

Boteå hemtjänstgrupp har Undrom med omnejd som arbetsområde.

Enhetschef hemtjänst: 0620 - 68 20 34