Lyssna på sidan Lyssna

Mat

Om du har svårt att handla matvaror kan du få hjälp med det. Har du svårt att laga egen mat kan du ha rätt till leverans av färdiglagad mat. Om du bor nära något av kommunens äldreboenden har du möjlighet att äta i matsalen.

Så väljer du maten när du har matdistribution

Om du är beviljad leverans av färdiglagad mat, så kallad matdistribution, får du en matsedel i förväg. På matsedeln kan du välja mellan två rätter varje dag. Du lämnar den ifyllda matsedeln till hemtjänstens personal. Om du vill avbeställa en måltid ska du göra det minst två dagar innan.

Vad kostar det

Du betalar alltid för maten. Frukost kostar 22 kronor. Lunch kostar 45 kronor och middag 45 kronor. (år 2019)

Att få hjälp med att handla mat är en så kallad hemtjänstinsats och den hjälpen ingår i maxtaxan. Om du bara har matdistribution som enda hjälp kostar själva leveransen 250 kronor per månad.

Så ansöker du

Du kontaktar en biståndshandläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan du göra muntligt via telefon eller skriftligt genom att du fyller i en ansökningsblankett och skickar till biståndsenheten.

Vad händer sedan

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Den hjälp och stöd du kan få beror på din situation och bedöms individuellt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Hur du överklagar beslutet

Om du inte beviljats den hjälp och stöd som du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med det. Överklagan ska vara inlämnad senast 3 veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.