Lyssna på sidan Lyssna

Fixartjänst

Fixartjänsten riktar sig till dig som fyllt 73 år. Har du beslut om hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen eller en funktionsnedsättning och tillhör någon av personkretsarna i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan du nyttja fixartjänsten på samma sätt som personer som är 73 år och äldre. Tjänsten kostar inget men du får själv stå för eventuella materialkostnader.

Fixartjänsten utförs av Fixar Arne (Arne Westin). Han hjälper bland annat till med att:

  • Sätta upp gardiner
  • Sätta upp tavlor och lampor
  • Flytta och montera mindre möbler
  • Byta glödlampor och batterier
  • Rengöring av köksfläktar
  • Avfrostning av kyl och frys
  • Rengöring med mera av stora mattor
  • Dammtorkning av höga skåp och hyllor

Är du osäker över vad Fixar Arne hjälper till med kan du ringa och fråga honom.

Detta ingår inte i fixartjänsten

Fixar Arne putsar inte fönster eller utför utomhusarbeten som snöskottning och trädgårdsarbete. Han utför heller inte uppgifter som kräver fackmässiga kunskaper.

Så beställer du fixartjänst

Du kan boka Fixar Arne via telefon 073 - 270 95 07.