Lyssna på sidan Lyssna

Näsåker samskapar

Näsåker samskapar kom till för att skapa möjlighet att få dela Näsåkersbornas tankar, insikter, funderingar och idéer gällande frågeställningar som hälsofrämjande insatser, digital teknik samt hälso- och sjukvård.

– Men självklart ville vi öppna upp för resonemang kring andra saker som invånarna i Näsåker ville dela och reflektera kring, säger Sollefteå kommuns nära vårdledare, Sara Hjalmarsson.

Detta har hänt:

  • Lördag den 28/8 genomfördes en samskapardag på festplatsen i Näsåker. En dag som genererade i många fantastiska samtal mellan Näsåkersbor, Sollefteå kommun och Region Västernorrland. Samtal som ledde till ett mångfacetterat underlag av ideér, tankar, reflektioner och funderingar.
  • Ett första möte med intresserade Näsåkersbor genomförades 13/9 på Lissgården med intresserade Näsåkersbor, som en fortsättning på samskapardagen. Underlaget med idéer och funderingar togs med till det mötet från samskapardagen.
  • Måndag den 7/3 öppnades samhällsrummet i Näsåker efter en tid av förberedelser. Samma dag hölls Öppet Hus.

Samhällsrummet erbjuder:

  • Samhällsrummet kommer framöver även erbjuda digital uppkoppling mot Hälsocentralen.
  • Samhällsrummet kommer att erbjuda provtagning 1 gång i veckan, under måndagar, till er invånare i Näsåker. Detta sker i samverkan mellan Sollefteå kommun och Region Västernorrland.
  • BVC (barnavårdscentral) kommer också att erbjudas i lokalen utifrån behov.

Vi behöver dig också!

Är du Näsåkersbo och vill vara med oss på resan framåt?

Kontakta gärna Christina Lundholm Brorsson

christina.lundholm.brorsson@rvn.se

Projektet Näsåker samskapar genomförs tillsammans med Näsåkersborna, Sollefteå kommun och Region Västernorrland.

Projektet ingår i Programmet God och nära vård i Västernorrland, som är ett samarbete mellan länets sju kommuner samt Region Västernorrland.