Näsåker samskapar

Näsåker samskapar kom till för att skapa möjlighet att få dela Näsåkersbornas tankar, insikter, funderingar och idéer gällande frågeställningar som hälsofrämjande insatser, digital teknik samt hälso- och sjukvård.

– Men självklart ville vi öppna upp för resonemang kring andra saker som invånarna i Näsåker ville dela och reflektera kring, säger Sollefteå kommuns nära vårdledare, Sara Hjalmarsson.

Detta har hänt:

  • Lördag den 28/8 genomfördes en samskapardag på festplatsen i Näsåker. En dag som genererade i många fantastiska samtal mellan Näsåkersbor, Sollefteå kommun och Region Västernorrland. Samtal som ledde till ett mångfacetterat underlag av ideér, tankar, reflektioner och funderingar.
  • Ett första möte med intresserade Näsåkersbor genomförades 13/9 på Lissgården med intresserade Näsåkersbor, som en fortsättning på samskapardagen. Underlaget med idéer och funderingar togs med till det mötet från samskapardagen.
  • Måndag den 7/3 öppnades samhällsrummet i Näsåker efter en tid av förberedelser. Samma dag hölls Öppet Hus.

Samhällsrummet erbjuder:

  • Samhällsrummet kommer framöver även erbjuda digital uppkoppling mot Hälsocentralen.
  • Samhällsrummet kommer att erbjuda provtagning 1 gång i veckan, under måndagar, till er invånare i Näsåker. Detta sker i samverkan mellan Sollefteå kommun och Region Västernorrland.
  • BVC (barnavårdscentral) kommer också att erbjudas i lokalen utifrån behov.

Vi behöver dig också!

Är du Näsåkersbo och vill vara med oss på resan framåt?

Kontakta gärna Sara Hjalmarsson

sara.hjalmarsson@solleftea.se

Projektet Näsåker samskapar genomförs tillsammans med Näsåkersborna, Sollefteå kommun och Region Västernorrland.

Projektet ingår i Programmet God och nära vård i Västernorrland, som är ett samarbete mellan länets sju kommuner samt Region Västernorrland.