Lyssna på sidan Lyssna

Nu öppnar samhällsrummet i Näsåker

Måndag den 7/3 öppnas samhällsrummet i Näsåker efter en tid av förberedelser. Samma dag har vi öppet hus kl 13.00-15.00 och 18.00-20.00. Du är varmt välkommen att titta på lokalerna och ställa frågor till oss.

Samhällsrummet kommer att erbjuda provtagning 1 gång i veckan, under måndagar, till er invånare i Näsåker. Detta sker i samverkan mellan Sollefteå kommun och Region Västernorrland.

BVC (barnavårdscentral) kommer också att erbjudas i lokalen utifrån behov.

Samhällsrummet kommer framöver även erbjuda digital uppkoppling mot Hälsocentralen.

Vi vill utveckla samhällsrummet med dig!

- Vi är jättenyfikna på att tillsammans med dig som bor i Näsåker, föra dialog och medskapa kring hur samhällsrummet skulle kunna utvecklas vidare, berättar kommunens nära vårdledare, Sara Hjalmarsson.

Kontakt oss gärna

Har du inte möjlighet att komma på öppet hus dagen, så maila Christina Lundholm Brorsson för att få veta mer: christina.lundholm.brorsson@rvn.se.

Storgatan 12, 881 70 Näsåker

Vad betyder Samhällsrum?

Illustration av begreppet Samhällsrum, som nu startar med provtagning. Läs bildtext.

Som namnet Samhällsrum antyder är provtagning bara en del av vad som är möjligt att erbjuda i lokalen. Den digitala utvecklingen skapar större förutsättningar och möjligheter än tidigare att kunna tillgodose en god och nära vård, hälsa och välfärd.

Bakgrund

Behov av möjlighet till provtagning på orten, är ett önskemål som tydligt framkom bland invånarna som deltog i workshop ”Näsåker samskapar” vid festplatsen den 28/8. Önskemålet har även diskuterats i andra dialogformer mellan invånarna i Näsåker, Region Västernorrland och Sollefteå kommun.

Samhällsrum i Näsåker ingår inom
Landsbygdsprojekt Näsåker Samskapar, som är en del i
Programmet God och Nära vård i Västernorrland.

Logga för God och Nära vård i Västernorrland