Lyssna på sidan Lyssna

Lyckad samskapardag i Näsåker och arbetet fortsätter

Samskapardag i Näsåker, dialoger mellan medborgare, Sollefteå kommun och Regionen. Ett led i arbetet med en god och nära vård.

Samskapardag i Näsåker, dialoger mellan medborgare, Sollefteå kommun och Regionen. Ett led i arbetet med en god och nära vård i Västernorrland.

Lördag den 28/8 genomfördes Näsåker samskapar på festplatsen i Näsåker. Dagen genererade i många fantastiska samtal och ett mångfacetterat underlag av ideér, tankar, reflektioner och funderingar. Ett första möte har också hunnit genomföras 13/9 på Lissgården med intresserade Näsåkersbor, som en fortsättning på samskapardagen.

Näsåker samskapar kom till för att skapa möjlighet att få dela Näsåkersbornas tankar, insikter, funderingar och idéer gällande frågeställningar som hälsofrämjande insatser, digital teknik samt
hälso- och sjukvård.

– Men självklart pratade vi också om andra saker som invånarna i Näsåker ville dela och reflektera kring, sägre kommunens nära vårdledare, Sara Hjalmarsson.

Under dagen fanns stationer med frågeställningarna. I logen fanns digital teknik och möjlighet att få information kring olika digitala tjänster som kommunen och regionen erbjuder.

Reflektioner från några personer som var ansvariga för samskapardagen:

”Vi upplevde överlag en mycket positiv känsla bland medborgarna och många upplevde att dom blev lyssnade på. Det upplever vi i vår tur som ett viktigt ansvar att förvalta och ta vidare”.

Intresse för fortsatt samskapande

Under dagen fanns också möjlighet att skriva upp sitt intresse för fortsatt samskapande, vilket också medborgare passade på att göra.

– Det kändes fantastiskt att få den responsen, säger kommunens Nära vårdledare, Sara Hjalmarsson.

Ett första möte efter samskapardagen genomfördes 13/9 på Lissgården. Till mötet kom medborgare som visat intresse för att jobba vidare med samskapande i Näsåker. Vid mötet beslutades bland annat att det behövs få in fler perspektiv och åldrar i gruppen, vilket är nästa steg på denna resa.

Sagt av några personer som var ansvariga för mötet, men även boende i Näsåker:

”Dagen på Lissgården var en känsla av gemenskap, delaktighet och en vilja att jobba vidare med detta tillsammans. Vi som bor här i Näsåker känner också att det är så viktigt att vi kommer vidare”.

Mer information

Via rutan relaterad information nedan finns länk till mer läsning om bland annat Sollefteå kommuns nära vårdledare, mer läsning om god och nära vård i Västernorrland, samt Landsbygdsprojektet, där bland annat Samskapande Näsåker ingår.