Lyssna på sidan Lyssna

Hemma hos mig

För medborgare i Sollefteå och Kramfors kommuner som har sjukvård via särskilt boende (Sollefteå) och i hemmet (Kramfors) har ett delprojekt startat som kallas ”Hemma hos mig”. Där kan vårdpersonal tillsammans med patienten göra utökade medicinska bedömningar med stöd av digital teknik.

Alla kommuner i länet samt Region Västernorrland gick under år 2021 in i arbetet med att ställa om till en mer nära vård för invånarna, vilket innebär att vård och omsorg ska utgå från medborgarens behov och utföras så nära som möjligt.

"Hemma hos mig" inom särskilda boenden i Sollefteå kommun

Planeringen är i full gång och under 2022 införs uppstart av Hemma hos mig - ett pilotprojekt som syftar till att genom hjälp av digital utrustning kunna göra en mer adekvat medicinsk bedömning av personer boende på särskilt boende för att förebygga onödig inläggning på sjukhus.

Tekniken kommer att kommer att testas vardagar kl 08-15.30 på tre olika boenden i Sollefteå kommun; Gunillagården, Ärebo och Vallänge och gör det möjligt att genomföra digitala bedömningar av läkare.

Projektet pågår till årsskiftet 2022/2023 och ska sedan utvärderas.

Möjlighet för landsbygden

Region Västernorrland är nöjd med den samverkan som växer fram med kommunerna. Syftet att erbjuda hälso- och sjukvård så nära medborgaren som möjligt är något som både hemsjukvård och även primärvården arbetar för. En bra möjlighet att även ge god vård på landsbygden.

Projektet Hemma hos mig ingår i Programmet God och nära vård i Västernorrland, som är ett samarbete mellan länets sju kommuner samt Region Västernorrland.

Läs mer om huvudprojektet: God och nära vård i Västernorrland