Lyssna på sidan Lyssna

Ungdomstjänst

Syftet med ungdomstjänst är att ungdomar ska få en tydlig och pedagogisk konsekvens av sitt handlande. Med ungdomstjänst är tanken att ungdomarna själva ska ta ansvar för vad de gjort och förstå vad som händer ifall de återfaller i kriminalitet. Vid en ungdomstjänstplats kan den unge under en kortare tid få ta del av en verksamhet och utföra arbete utan lön.

Vad är ungdomstjänst?

Ungdomstjänst är sedan 1 januari 2007 en fristående påföljd som domstolen kan döma till som alternativ till måttliga eller högre bötesstraff.

För att man ska kunna dömas till ungdomstjänst krävs det att den unge samtycker till att utföra ungdomstjänst. Att den unge samtycker betyder att han/hon går med på att utföra arbete utan lön på en arbetsplats.

I första hand är det ungdomar mellan 15 och 18 år som döms till ungdomstjänst, men det kan i vissa fall även gälla ungdomar upp till 21 år.

Domstolen bestämmer antalet timmar utifrån brottets art, från 20 timmar till max 150 timmar.

Socialtjänsten ansvarar för att hitta platser och göra en arbetsplan/schema tillsammans med handledaren på arbetsplatsen och med ungdomen.

Syfte med ungdomstjänst är att:

  • ​ungdomar ska få en tydlig och pedagogisk konsekvens av sitt handlande.
  • ungdomarna själva ska ta ansvar för vad de gjort och förstå vad som händer ifall de återfaller i kriminalitet.
  • den unge få möta en klok vuxen och bli bra bemött.
  • under en kortare tid få ta del av en verksamhet och utföra arbete utan lön.

I ungdomstjänsten ingår:

  • ett par möten vid socialkontoret.
  • ett inledande möte där man går igenom domen, pratar om tingsrättsförhandlingen, eventuella skadestånd med mera.
  • en avslutande träff.

Ytterligare ett eller ett par möten med ungdomen kan planeras in för att prata vidare kring exempelvis kriminalitet, konsekvenser och framtiden.

De möten som hålls vid socialkontoret avräknas från de utdömda timmarna.

Vill du ha mer information är du välkommen att höra av dig till Karolin Isaksson eller Katharina Hammarstrand.

Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.

Kontakt