Lyssna på sidan Lyssna

Medling vid ungdomsbrott

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som har begått ett brott, personen som har drabbats av brottet, samt en medlare. För att medling ska kunna bli aktuellt ska brottet vara polisanmält och erkänt. Både den som begått brottet och den som blivit utsatt för brottet ska frivilligt gå med på att genomföra medlingen.

Har du begått ett brott eller har du blivit utsatt för brott?

Medling vänder sig framförallt till ungdomar i åldern 15 till 21 år som begått brott och till personen som blivit utsatt för brottet. Medlingen ger er chansen att träffas tillsammans och prata om händelsen och dess konsekvenser. Mötet förbereds och leds av en opartisk medlare. Syftet är att minska de negativa följderna av brottet och minska risken för återfall.
Förhoppningen med medlingen är att båda parter kan lämna händelsen bakom sig.

Vad medling kan innebära för dig som begått brottet

Du möjlighet att visa att du står för det du gjort, visa att du ångrar dig och vill ställa saker tillrätta. Medling är ett bra sätt att be om förlåtelse samtidigt som det gör det lättare för dig att möta den du utsatt för brott i framtiden.

Vad medling kan innebära för dig som blivit utsatt

Du får möjlighet att berätta för ungdomen hur brottet påverkat dig och vilka konsekvenser det har inneburit. Du får ställa frågor till den som vållat dig skada. Du får möjlighet att komma överens med ungdomen och föräldrarna hur gottgörelse kan ske. Medlingen kan göra det lättare att mötas i framtiden.

Vilka står bakom medlingsverksamheten

Från och med den 1 januari 2008 har Sveriges kommuner skyldighet att erbjuda "Medling vid brott", där gärningsmannen är under 21 år. Medling handlar om att hantera konflikter på ett metodiskt sätt där reparativ rättvisa är ett nyckelord. Socialstyrelsen har från den 1 januari 2008 tillsynsansvar över kommunernas medlingsverksamheter och socialstyrelsen ansvarar också för riktlinjerna hur medling ska ske.

I medlingsverksamheten samverkar polis, åklagare, frivård och socialtjänst.

Kontakt

Du kan själv ta initiativ till medling genom din utredare hos polisen, din socialsekreterare eller genom en direkt kontakt med medlingsverksamheten.

Kontakt