Lyssna på sidan Lyssna

Kriminalitet och ungdomsbrott

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. Vad händer om du begår ett brott?

Vad händer om du begått ett brott?

Då en ung person (15 – 18 år) misstänks för brott kan det bli aktuellt för socialtjänsten att utreda personens sociala situation.

Åklagaren och ibland även tingsrätten begär ett yttrande från socialtjänsten. I särskilda fall kan åklagare eller tingsrätt begära yttrande gällande ungdomar mellan 18-20 år. Är personen under 15 år (ej straffmyndig) är det socialtjänsten som avgör om det skall bli en utredning.

Socialtjänsten ska i sitt yttrande göra en bedömning om den unge är i behov av ungdomsvård, utifrån ungdomens situation, mående och risk för återfall i kriminalitet. I yttrandet ska det även framgå om den unge är lämplig att utföra ungdomstjänst.

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som har begått ett brott, personen som har drabbats av brottet, samt en medlare. För att medling ska kunna bli aktuellt ska brottet vara polisanmält och erkänt. Både den som begått brottet och den som blivit utsatt för brottet ska frivilligt gå med på att genomföra medlingen. Vill du läsa mer om vad medling innebär kan du klicka på länken Medling.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd som domstolen kan döma till i stället för medelhöga eller höga böter. För att man ska bli dömd till ungdomstjänst krävs det ett samtycke. Att samtycka betyder att man går med på att arbeta gratis i till exempel en förening, samt att man deltar i de samtal ("särskild anordnad verksamhet") som ingår i ungdomstjänsten.

Antalet timmar som kan dömas ut är 20 – 150 timmar, beroende på hur allvarligt domstolen bedömer brottet. Vill du läsa mer om vad ungdomstjänst innebär kan du klicka på länken ungdomstjänst.

Ungdomsvård

Socialtjänsten kan föreslå att den unge döms till ungdomsvård, om utredningen kommer fram till att det finns en risk för fortsatt kriminalitet eller om det finns andra skäl till vård.

För arbetsgivare

Är du arbetsgivare och vill ta emot en ung person som dömts till ungdomstjänst? För mer information vad det innebär klicka på länken handledare till ungdomstjänst.​

Om du har frågor eller funderingar om vad som händer när man begått ett brott kan du ringa till socialtjänstens mottagning för barn, unga och familj eller familjeteamet.

Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.

Kontakt