Jobba hos oss

Med oss jobbar ca 2000 medarbetare och tillsammans gör vi skillnad för våra invånare och företagares vardag. Sollefteå kommun använder e-rekrytering via Offentliga jobb. Det är en webbaserad tjänst som används av många arbetsgivare.

Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb registrerar du dig på länken i relaterad länkar och skriver in dina uppgifter där. När du har lagt in dina uppgifter kan du enkelt söka alla utannonserade jobb hos Sollefteå kommun och även hos andra arbetsgivare som använder sig av Offentliga jobb.

 • Sjuksköterska, vikariat
  Publicerad: 29 Sep 2022

  Vi söker dig som är distriktssköterska/sjuksköterska för ett vikariat inom Sollefteå kommuns hemsjukvård, särskilt boende och funktionsstöd. Sjuksköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvården och särskilt boende (SÄBO) i Äldreomsorgen och Funktionsstöd. De har ansvar för specifik omvå...


 • Resursperson till Junsele skola
  Publicerad: 29 Sep 2022

  Arbetet innebär stöd och handledning till elev i grundskolan under skoldagen. Dessutom kommer visst arbete att ske på fritidshemmet. Din uppgift som resursperson är att möta elevens behov i skolvardagen och skapa förutsättningar för att nå uppsatta kunskaps- och sociala mål. Du har ett nära sam...


 • Fritidspedagog alt Fritidslärare till Junsele skola
  Publicerad: 29 Sep 2022

  Som lärare i fritidshemmet är ditt huvudsakliga ansvarsområde naturligtvis fritidshemmets verksamhet före och efter skoltid. Det innebär att du tillsammans med dina kollegor ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera arbetet utifrån läroplanens alla delar. Du kommer dock att ha en del av din...


 • Arbetsterapeut, vikariat
  Publicerad: 27 Sep 2022

  Vi söker en arbetsterapeut för ett vikariat. Arbetsterapeutens arbete är mycket varierande, du prioriterar och organiserar din arbetsdag både självständigt och tillsammans med dina kollegor utifrån de ärenden du ansvarar för. Det praktiska arbetet är i huvudsak förlagt till patienternas hem i ordi...


 • Timvikarier till Biblioteket och Apotekshuset konst & kultur
  Publicerad: 23 Sep 2022

  Vi söker nu timvikarier till Sollefteå kommuns kulturavdelningen som huvudsakligen kommer att arbeta inom biblioteksverksamheten, men också stärka upp på Apotekshuset konst och kulturs konstshop. Bibliotekets reception är en central del i arbetet som biblioteksassistent. Arbetet innebär att möta b...


 • Idrott åk 1-9 samt fritidsledare till Ramsele skola
  Publicerad: 22 Sep 2022

  Ansvarar för planering, undervisning och betygssättning av elever från åk 1-6 i ämnet engelska. Ingå i arbetslag och verka för att ha en röd tråd i undervisningen och möta upp de krav och förväntningar som ställs från lärare som arbetar i åk 4-9. Att ha ett formativt förhållningssätt till undervis...


 • Skolkurator Sollefteå gymnasium
  Publicerad: 22 Sep 2022

  Som kurator på Sollefteå gymnasium ingår du i elevhälsoteamet. Där är du en del i det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet tillsammans med ytterligare en kurator samt övriga professioner i elevhälsan. Du arbetar tillsammans med kunniga och erfarna kollegor. Ditt uppdrag hos oss är att i samv...


 • Grundskollärare åk 4-6 Långsele skola
  Publicerad: 21 Sep 2022

  Lärarna arbetar som ämneslärare/klasslärare. Mentorskap ingår i tjänsten. Tjänsten avser undervisning i No, Tk åk 5, So åk 4 och 6, Bild åk 5 och 6 samt Musik åk 5. Du ska arbeta med planering, undervisning och bedömning inom ämnen i skolans läroplan för grundskolan i samarbete med ytterligare peda...


 • Vikariat i Samhällsorienterande ämnen och svenska 4-6
  Publicerad: 21 Sep 2022

  Samhällsorienterande ämnen och svenska 4-6 Undervisning i samhällsorienterande ämnen; samhällskunskap, historia, religion och geografi och i svenska. Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår ocks...


 • Lärare åk 4-6 Nipanskolan
  Publicerad: 20 Sep 2022

  Du undervisar i årskurserna 4-6, med den huvudsakliga delen av din undervisning i engelska och svenska - det kan dock förekomma undervisning i andra ämnen, utifrån din behörighet. I tjänsterna ingår även mentorskap för en klass. ...


 • Vikarierande Lärare i Samhällsorienterande ämnen 4-6
  Publicerad: 20 Sep 2022

  Undervisning i samhällskunskap, historia, religion och geografi. Mentorskap för en grupp elever. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets arbete med elevgruppen. Du ingår också i en ämnesgrupp med särskilt ansvar för ämnesdidaktisk och pedagogisk utveckling....


 • Kommunikatör till Sollefteå kommun
  Publicerad: 19 Sep 2022

  I rollen som kommunikatör kommer du att arbeta med att utveckla kommunens interna- och externa kommunikation. Du kommer att vara en del av ett litet team med kommunikatörer som jobbar med ett brett antal verktyg och frågor. Vi arbetar just nu mycket med digitaliseringsprocessen samt att utveckla vå...


 • Rehabiliteringsassistent
  Publicerad: 15 Sep 2022

  I rollen som Rehabassistent arbetar du i nära samarbete med Fysioterapeuter och Arbetsterapeuter. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att på uppdrag av eller tillsammans med Arbetsterapeuter/Fysioterapeuter utföra träning, vissa behandlingar och assistera vid hjälpmedelsutprovning i patientens v...


 • Undersköterskor till Hemtjänsten
  Publicerad: 14 Sep 2022

  Vi söker nu engagerade undersköterskor till Näsåker, till Särskilt Boendet Lissgården och till hemtjänsten Näsåker/Resele, både dag och natt. Du som söker ska ha ett genuint intresse för omsorg och omtanke av äldre människor. Arbetet innebär att utifrån brukarens individuella behov och resurser, g...


 • Socialsekreterare till Försörjningsstöd
  Publicerad: 13 Sep 2022

  Som socialsekreterare inom enheten försörjningsstöd arbetar du med utredning och handläggning av ekonomiska och sociala förhållanden efter ansökan om ekonomiskt bistånd, med målet att hjälpa individen att bli självförsörjande. Du utreder och fattar beslut utifrån socialtjänstlagen för en rättssäker...


 • Lärare i årskurserna 1-3 Nipanskolan
  Publicerad: 12 Sep 2022

  Under innevarande läsår är du ansvarig för årskurs 1, där du har all din undervisning. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina lärarkollegor och tillsammans med personal från fritidshemmet. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst...


 • Skolkurator
  Publicerad: 05 Sep 2022

  Som kurator i centrala elevhälsan ingår du som en del av det lokala elevhälsoteamet i dina skolor. Du är med och leder utvecklingen av det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet, inklusive trygghetsarbetet, tillsammans med övriga professioner i elevhälsan. Du arbetar tillsammans med kunniga o...


 • Lärare åk 4-6 till Näsåker skola
  Publicerad: 30 Aug 2022

  Vi söker dig som vill arbeta på en liten skola med stora ambitioner. Du som söker har stor ansvarskänsla för skolans alla elever. Du arbetar med formativ bedömning och vill vara delaktig i kollegialt lärande och bidra med din kompetens i skolans fortsatta utveckling, där elevhälsa och pedagogiskt...


Övrig information

Dina uppgifter lagras och hanteras enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR.

I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.