Köpa och sälja företag

Feedback

När du vill köpa eller sälja ett företag finns det flera vägar att gå. Hos oss på näringslivsenheten kan vi hjälpa dig med lotsningen till de olika möjligheterna som finns att tillgå.

Med externa aktörer, som t.ex. Almi eller Coompanion, kan du få riktad rådgivning i frågor kring köpa och sälja företag. Kanske är det dags för ett generationsskifte till barnen eller ett ägarskifte till anställda. Avsett vilket så hjälper vi dig rätt bland de olika möjligheterna som finns.

Välkommen att kontakta näringslivsenheten

Thomas Östlund - Näringslivschef
Mobil 070-211 15 38
E-post thomas.ostlund@solleftea.se

Jan Röhlander - Näringslivsutvecklare
Mobil 073-180 01 58
E-post jan.rohlander@solleftea.se