Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla

anslagstavla

Det här är Sollefteå kommuns anslagstavla där vi publicerar kallelser, kungörelser med mera. Här kan du även ta del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.

Bakgrund

Från och med den 1 januari 2018 finns Sollefteå kommuns officiella anslagstavla enbart på solleftea.se. Den ersätter den tidigare anslagstavlan som suttit uppe i kommunhusets entré.

 • Kungörelse: Samråd angående detaljplan för hotell på Hamptjärnsberget, Junsele

  Organ: Kommunstyrelse Kungörelsedatum: 2024-06-10 Datum då kungörelsen sätts upp: 2024-06-10 Datum då kungörelsen tas ned: 2024-07-27 Förvaringsplats för handlingarna: Miljö- och byggenheten Ansvarig för kungörelsen: Fanny Sundelin KUNGÖRELSE: Sollefteå kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av Junsele-Krånge 44:1 och 38:2, hotell på Hamptjärnsberget, Sollefteå kommun och det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Samrådet syftar till att...

 • Kungörelse: Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-06-19 (Onsdag)

  Organ: Kommunfullmäktige Kungörelsedatum: 2024-06-19 Datum då kungörelsen sätts upp: 2024-06-07 Datum då kungörelsen tas ned: 2024-07-01 Förvaringsplats för handlingarna: Sekretariatet Ansvarig för kungörelsen: Siv Sjödin KUNGÖRELSE: Kommunfullmäktiges sammanträde hålls i Sollefteå-salen, Kommunhuset i Sollefteå. Sammanträdet kan ses på Sollefteå kommuns hemsida. Dagordning publiceras på Sollefteå kommuns hemsida under Kommun och Politik.      

 • Kungörelse: Valnämndens preliminära rösträkning, 2024-06-12, kl. 10:30, B- och C-salen, Kommunhuset, Sollefteå

  Organ: Valnämnden Kungörelsedatum: 2024-06-05 Datum då kungörelsen sätts upp: 2024-06-05 Datum då kungörelsen tas ned: 2024-06-13 Förvaringsplats för handlingarna: Sekretariatet Ansvarig för kungörelsen: Anna-Maria Andersson KUNGÖRELSE: Valnämndens preliminära rösträkning vid val till Europaparlamentet 2024 äger rum onsdagen den 12 juni, kl. 10:30 i B- och C-salen i kommunhuset Sollefteå. Rösträkningen är offentlig och öppen för allmänheten.

 • Anslag/Bevis: Protokoll - Jävsnämnden 2024-06-03

  Organ: Jävsnämnden Sammanträdesdatum: 2024-06-03 Paragrafer: §§ 7-12 Datum då anslaget sätts upp: 2024-06-05 Datum då anslaget tas ned: 2024-06-27 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Katarina Elfgren Jonasson

 • Anslag/Bevis: Protokoll - Valnämnden 2024-04-29

  Organ: Valnämnden Sammanträdesdatum: 2024-04-29 Paragrafer: §§ 34 - 41 Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-31 Datum då anslaget tas ned: 2024-06-22 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Anna-Maria Andersson

 • Anslag/Bevis: Protokoll - Funktionsrättsrådet 2024-05-20

  Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2024-05-20 Paragrafer: §§ 12-16 Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-27 Datum då anslaget tas ned: 2024-06-18 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Katarina Elfgren Jonasson

 • Anslag/Bevis: Protokoll - Pensionärsrådet 2024-05-22

  Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2024-05-22 Paragrafer: §§ 17-24 Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-23 Datum då anslaget tas ned: 2024-06-14 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Katarina Elfgren Jonasson

 • Anslag/Bevis: Protokoll - Kommunstyrelsen 2024-05-07

  Organ: Kommunstyrelse n Sammanträdesdatum: 2024-05-07 Paragrafer: §§ 78 - 108 Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-22 Datum då anslaget tas ned: 2024-06-13 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Siv Sjödin

 • Anslag/Bevis: Protokoll - Överförmyndarnämnden 2024-05-22

  Organ: Överförmyndarnämnden Sammanträdesdatum: 2024-05-22 Paragrafer: §§ 8 - 15 Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-23 Datum då anslaget tas ned: 2024-06-14 Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndaren Sekreterare: Siv Sjödin

 • Anslag/Bevis: Protokoll Kommunfullmäktige 2024-04-22

  Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2024-04-22 Paragrafer: §§ 37-58 Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-06 Datum då anslaget tas ned: 2024-05-28 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Siv Sjödin

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.