Anslagstavla

anslagstavla

Det här är Sollefteå kommuns anslagstavla där vi publicerar kallelser, kungörelser med mera. Här kan du även ta del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.

Bakgrund

Från och med den 1 januari 2018 finns Sollefteå kommuns officiella anslagstavla enbart på solleftea.se. Den ersätter den tidigare anslagstavlan som suttit uppe i kommunhusets entré.

 • Anslag/Bevis: Protokoll Överförmyndarnämnden 2022-11-24

  Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2022-11-24 Paragrafer: 34-42 Datum då anslaget sätts upp: 2022-11-28 Datum då anslaget tas ned: 2022-12-15 Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndaren Sekreterare: Guniris Jonasson

 • Aslag/Bevis: Protokoll kommunstyrelsen 2022-11-08

  Organ: Kommunstyrelse Sammanträdesdatum: 2022-11-08 Paragrafer: Datum då anslaget sätts upp: 2022-11-18 Datum då anslaget tas ned: 2022-12-12 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Anton Johansson

 • Anslag/Bevis: Protokoll Jävsnämnden 2022-11-09

  Organ: Jävsnämnden Sammanträdesdatum: 2022-11-09 Paragrafer: 5-11 Datum då anslaget sätts upp: 2022-11-17 Datum då anslaget tas ned: 2022-12-08 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Guniris Jonasson

 • Kommunfullmäktige 2022-10-31

  Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2022-10-31 Paragrafer: Datum då anslaget sätts upp: 2022-11-09 Datum då anslaget tas ned: 2022-12-02 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Anton Johansson

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.