Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Styrelsesammanträde Samordningsförbundet Sollefteå Protokoll 2024-05-29

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

24-35

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Cecilia Ingelsson Lydig