Lyssna på sidan Lyssna

Anslag/Bevis: Protokoll Kommunfullmäktige 2024-04-22

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 37-58

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Siv Sjödin