Lyssna på sidan Lyssna

Kungörelse: Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-06-19 (Onsdag)

Organ:

Kommunfullmäktige

Kungörelsedatum:

Datum då kungörelsen sätts upp:

Datum då kungörelsen tas ned:

Förvaringsplats för handlingarna:

Sekretariatet

Ansvarig för kungörelsen:

Siv Sjödin

KUNGÖRELSE:

Kommunfullmäktiges sammanträde hålls i Sollefteå-salen, Kommunhuset i Sollefteå. Sammanträdet kan ses på Sollefteå kommuns hemsida. Dagordning publiceras på Sollefteå kommuns hemsida under Kommun och Politik.