Lyssna på sidan Lyssna

Cesiumanalyser

Cesium är ett radioaktivt ämne som finns i vissa livsmedel, främst insjöfisk, vilda bär och svamp samt kött av ren, älg, rådjur och får. Som invånare i Sollefteå kommun har du möjlighet att kostnadsfritt lämna in livsmedelsprover för cesiumanalys.

I vilka livsmedel finns cesium?

Radioaktivt cesium hamnade i våra marker och vattendrag efter Tjernobylolyckan 1986. Som en följd av detta hamnade det även cesium i livsmedel. Nedfallet var mycket ojämnt fördelat.

Under de första åren undersökte Livsmedelsverket, kommuner, universitet och privata laboratorier innehållet av radioaktiva ämnen i livsmedel från jorden och skogen. Man fann förhöjda halter av cesium-137, framförallt i insjöfisk, vilda bär och svamp samt i kött av ren, älg, rådjur och får.

I dag, drygt 30 år senare, är halten cesium-137 mycket låg i de flesta livsmedel och ligger oftast under gränsvärdet. Strålsäkerhetsmyndigheten gör systematiska undersökningar av halterna cesium i vissa livsmedel, till exempel i vanlig mjölk.

Inlämning av prover

Invånare i Sollefteå kommun har möjlighet att lämna in prover för analys av cesiumhalten. Provet lämnar du in till miljö- och byggenheten och det skickas sedan till ett laboratorium för vidare analys.

Gränsvärden

Efter Tjernobylolyckan fastställde Livsmedelsverket nationella gränsvärden för cesium-137 i livsmedel.

Dessa är:

  • 1500 bequerel per kilogram för kött av ren och vilt, insjöfisk, vilda bär och svamp samt nötter.
  • 300 bequerel per kilogram för övriga livsmedel.

Läget i Sollefteå

Generellt visar analysresultaten att halten cesium-137 är låg i livsmedel. Varje år inlämnas dock några prover som har halter över 1500 bequerel. Detta gäller främst insjöfisk (abborre och gädda).

Mer information om cesium i livsmedel finns på Livsmedelsverkets hemsida.