Lyssna på sidan Lyssna

Livsmedel

Anmälan om misstänkt matförgiftning

Anmäla och registrera livsmedelsverksamhet

Anmäla om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet

Underlag för riskklassificering av livsmedelanläggning