Lyssna på sidan Lyssna

Skoldatatek/språkotek

telefon och glasögon

Skoldatatek och språkotek är en verksamhet med specialpedagogisk kompetens inom tal, språk och kommunikation samt tekniska lösningar.

Vi arbetar för att ge skolpersonal fördjupad kunskap i hur de, utifrån ett specialpedagogiskt synsätt, kan ge alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande med hjälp av alternativa lärverktyg.

Skoldatatek

  • Visning och utprovning av alternativa lärverktyg och pedagogisk programvara
  • Workshops/utbildningar i alternativa lärverktyg
  • Kunskap, information och tips på tekniska möjligheter och lösningar
  • Bevaka och utvärdera nyheter samt ta del av och sprida aktuell forskning inom området
  • Samverka med interna och externa organisationer som till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Språkotek som stöd

I språkoteket har vi samlat olika lärverktyg som ska stödja elever i behov av särskilt stöd inom tal, språk och kommunikation.

Språkoteket fungerar som ett bibliotek där vi samlar olika material som stöttar elever i behov av stöd i sin kommunikation. Personal inom förskola och skola kan låna facklitteratur och material för att stimulera och utveckla barnets/elevens tal och kommunikation.

Lånet sträcker sig över fyra veckor där låntagaren även skriver en kort utvärdering av arbetet med materialet. Det finns bland annat filmer på teckenspråk, olika munmotoriska övningar och flera spel inom matematik, engelska och svenska.

Nyheter och aktuell forskning inom område sprids i olika nätverk till exempel för specialpedagoger/speciallärare och förskolan. Vi samverkar med interna och externa organisationer som till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Kontakt