Lyssna på sidan Lyssna

Tillgänglighet

Sollefteå kommun strävar efter att alla medborgare skall kunna ta del av och nyttja offentliga lokaler. En del i detta är att alla entréer är tillgängliga.

En ramp på gatumark/allmän platsmark bör utföras i underhållsfria, hållbara material som kan åldras vackert. Materialen ska stämma överens och smälta in i stadsbilden. Handledare/räcken ska utföras med vertikala ståndare och grundkravet är ett utförande i svart smide. Beroende på bland annat fasadmaterial kan andra material bli aktuella.

- Se fler länkar längst ned på sidan -