Lyssna på sidan Lyssna

E-faktura

Från 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att de fakturor som en leverantör skickar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska. En upphandlande myndighet eller enhet kan vara kommun, landsting och regioner samt staten.

Fakturorna ska överensstämma med den Europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard avtalats. PDF-faktura likställs inte som elektronisk faktura.

Kravet på elektroniska fakturor gäller även vid direktinköp dvs direkt i affär eller på webben.

E-faktura kundfakturor

E-faktura leverantörsfakturor