Lyssna på sidan Lyssna

Trygghetskamera

En trygghetskamera är en kamera som installeras i ditt hem. Genom kameran kan behörig personal göra tillsynsbesök utan att störa eller riskera att väcka dig. Du kan få tillsyn via kameran en eller flera gånger per natt.

Trygghetskameran innebär att tillsyn sker på distans av vårdprsonal. Den digitala tillsynen är en ca 20 sekunders tillsyn samt analys som görs utifrån givna tider som brukaren kommer överens om med personalen. Skulle brukaren inte vara på plats och synlig görs en uppföljningstillsyn 15 minuter senare eller enligt bestämt intervall. Om individen fortfarande inte är på plats kontaktas personal. Varje tillsyn dokumenteras på likvärdigt sätt som en fysisk tillsyn hos brukaren.

Vem kan få trygghetskamera?

Trygghetskamera kan brukare få som har beviljats tillsyn på natten men inte har behov av andra insatser såsom hjälp vid toalettbesök. Det är helt frivilligt och brukaren måste teckna ett samtycke innan kameran kan installeras.

Vilka är fördelarna?

  • Brukaren slipper bli störd när denne sover
  • Risken för fallolyckor minskar eftersom nattsömnen inte blir störd
  • Du får samma trygghet och hjälp med en trygghetskamera som vid traditionell tillsyn, men slipper ha personer som kommer in i ditt hem under natten.

Överenskomna tider

Tillsynen sker på de tider som brukaren och personalen bestämt tillsammans, all annan tid är kameran avstängd. Den digitala tillsynen görs av en Trygghetscentral som via kameran tittar att allt är lugnt och tryggt. Om fysisk tillsyn behövs är det kommunens vanliga personal som tillkallas för det.

För dig som personal

För dig som personal innebär trygghetskameran att du kan minska antalet resor och besök på natten. Istället sker övervakningen på distans och du får mer tid till att ge god omvårdnad.