Lyssna på sidan Lyssna

Läkemedelsrobot

Läkemedelsrobot används av personer som behöver påminnelse om att ta sina läkemedel. Målet är att hjälpa våra brukare att bli mer självständiga och delaktiga i sin läkemedelshantering samt skapa utrymme för hemtjänstpersonal att hjälpa fler.

Det är vanligt att äldre personer får hjälp med att ta sina läkemedel, bland annat för att det kan vara svårt att komma ihåg eller att hålla reda på vilka mediciner som ska tas och vid vilken tid.

Påminner om när det är dags att ta medicin

Roboten är ett hjälpmedel som påminner när det är dags att ta läkemedel. Istället för idag när hemtjänstpersonal eller anhöriga måste göra det. Roboten gör dig som brukare mer självständig och delaktig i din vardag.

Roboten skapar mer tid för annat

Läkemedelsroboten påverkar också hemtjänstens planering på ett positivt sätt. Om brukarna själv kan hantera sin medicin kan personalen få mer tid till andra arbetsuppgifter. Dessutom kan hemtjänstpersonalens arbetsdag planeras mer efter brukarnas behov och mindre efter läkemedelstider.

Vem kan få en läkemedelsrobot?

Det är en sjuksköterska som bedömer om brukarens behov av läkemedelsöverlämning kan tillgodoses av en läkemedelsrobot. En förutsättning är att brukaren själv vill och kan hantera enklare instruktioner.

Så fungerar läkemedelsroboten

Roboten laddas med brukarens läkemedel som är förpackade i doser från apoteket. De dosförpackade påsarna är märkta med namn, personnummer och tidpunkt. Roboten kan läsa av dessa uppgifter och fungerar inte om fel påsar sätts in i fel robot. Läkemedelsroboten fylls på av personalen. 

Roboten larmar när det är dags

Roboten läser av texten på dospåsen och läkemedlet matas ut vid rätt tidpunkt samtidigt som roboten säger till när det är dags att ta läkemedel. Roboten kommunicerar via talade instruktioner, ljudsignaler och genom att visa skriftliga instruktioner på skärmen med kontrolllampor. Brukaren trycker på en knapp och dospåsen matas ut. Roboten gör även ett litet jack i påsen för att det ska vara lätt att ta ut tabletterna.

Personalen larmas om medicindosen inte tas ut

Om brukaren inte tar en dos flyttas den till en låst läkemedelsbehållare och larmar då hemtjänstpersonalen som tar kontakt eller besöker brukaren. Alla händelser registreras i en systemlogg som personalen har tillgång till och kan på så sätt säkerställa att läkemedelshanteringen sker under trygga förhållanden.

För dig som personal

För dig som personal innebär roboten minskade resor. Det skapar också bättre möjligheter att planera dagen då inte medicin behöver delas ut till alla brukare på morgon.