Lyssna på sidan Lyssna

Socialjour

Socialtjänst - Under ordinarie arbetstid
Behöver du eller någon annan hjälp i en akut situation? Du kan vända dig till kommunens socialtjänst för att få hjälp och stöd.

Telefon: 0620 - 68 20 00. Du kommer till Sollefteå kommuns växel som hjälper dig vidare.

Socialjour - Socialtjänstens beredskap utanför ordinarie arbetstid

Utanför kontorstid ansvarar socialjouren för akuta situationer som inte kan vänta till nästa vardag. Det kan gälla barn och ungdomar som kan riskera att fara illa och som är i behov av insatser från socialtjänsten. Du kan även kontakta socialjouren om du eller någon annan utsatts för våld och övergrepp. Socialjouren ansvarar även för missbrukare som är i behov av akuta insatser på grund av missbruket.

Telefon: Ring 112 och fråga efter socialjouren.

Kontakt